Tinh Hoa NIKAYA – Sống trọn Vẹn Trong Hiện Tại 1

Linh Quy Pháp Ấn ngày 23/2/2020

Ngày đăng : 17/03/2020


Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phật

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 7-10-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Đem Đèn Sáng Vào Trong Bóng Tối

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 30-10-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Tất Cả Là Khổ Đau

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-11-2020

Tinh Hoa NIKAYA – Tuệ Năm Uẩn Và Trí Lậu Hoặc

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-6-2020

Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán – Trái Tim Của Đức Phật

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 12 - 8 - 2020