Soi Sáng 79 - Phá Trừ Hôn Trầm - Tham Sân

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 07-05-2018

Ngày đăng : 16/05/2018


Soi Sáng 79 - Phá Trừ Hôn Trầm - Tham Sân

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 07-05-2018

Soi Sáng 68 - Bí Quyết AN - VUI - ĐẸP

Giảng tại Chùa Huyền Trang TX. Long Khánh Đồng Nai ngày 02-07-2017

Soi Sáng 67 - Cái Nhìn Giác Ngộ

Giảng tại Chùa Diệu Quang TP-Nha Trang ngày 13-06-2017

Soi Sáng 66 - Tu Sao Để Chứng Quả

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM ngày 18-06-2017

Soi Sáng Đại Chúng PHÁP ẤN - B

Giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 14 -12 -2016

Soi Sáng Đại Chúng PHÁP ẤN - A

Giảng tại Pháp Ấn Sơn - ngày 14 -12 -2016

Vì Sao Tâm Vọng Động ?

Giảng tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp - Australia

Soi Sáng 63 - Tu Trong Khi Làm Việc

Giảng tại chùa Kim Quang - Tp. Nha Trang ngày 21-10-2015

Soi Sáng 8 - Cốt Lõi Của Việc Niệm Phật

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang - HongKong

Vì Sao Tâm Vọng Động ?

Giảng tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp - Australia

Soi Sáng 44 - Vì Sao Tụng Tâm Kinh

Giảng tại chùa Phật Quang - Tp. Santa Ana - Mỹ Quốc ngày 23/09/2012

Soi Sáng 32 - Chuyển Hóa Nóng Giận

Giảng tại chùa Từ Xuyên - Tp Thái Bình ngày 10/12/2011

Soi Sáng 6 Tâm Thật Tâm Giả

Giảng tại chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh - Tp.HCM ngày 10/06/2009

Soi Sáng 53 - Ý Nghĩa Khất Thực

Giảng tại chùa Hải Đức - Texas - Mỹ Quốc

Soi Sáng 68 - Bí Quyết AN - VUI - ĐẸP

Giảng tại Chùa Huyền Trang TX. Long Khánh Đồng Nai ngày 02-07-2017

Soi Sáng 2 Thân Đâu Tâm Đó - 02

Giảng tại chùa Pháp Đăng - Cái Tàu Hạ - Đồng Tháp

Soi Sáng 66 - Tu Sao Để Chứng Quả

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM ngày 18-06-2017

Vì Sao Tâm Vọng Động ?

Giảng tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp - Australia

Soi Sáng 59 - làm Sao Khắc Phục Tập Khí

Giảng tại Phật đường Tín Quang - HongKong - 2014

Soi Sáng 63 - Tu Trong Khi Làm Việc

Giảng tại chùa Kim Quang - Tp. Nha Trang ngày 21-10-2015

Soi Sáng 67 - Cái Nhìn Giác Ngộ

Giảng tại Chùa Diệu Quang TP-Nha Trang ngày 13-06-2017

Soi Sáng 79 - Phá Trừ Hôn Trầm - Tham Sân

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 07-05-2018

Soi Sáng 68 - Bí Quyết AN - VUI - ĐẸP

Giảng tại Chùa Huyền Trang TX. Long Khánh Đồng Nai ngày 02-07-2017

Soi Sáng 8 - Cốt Lõi Của Việc Niệm Phật

Giảng tại Đạo tràng Tín Quang - HongKong