KINH QUÁN XÉT THÂN TÂM 6 ( Tinh Hoa Tứ Niệm Xứ ) Quán chiếu bốn oai nghi số 3

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 20-06-2017

Ngày đăng : 20/10/2017