Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thiền Quán – Tình Thương Vô Hạn – Bi Vô Lượng Tâm

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 15-9-2019

Ngày đăng : 19/09/2019