Tự Giác Hiểm Nguy

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM ngày 15-10-2017

Ngày đăng : 17/01/2018


Tự Giác Hiểm Nguy

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM ngày 15-10-2017

Công Năng của Ngôi Chùa

Giảng tại chùa Ngọc Lâm - Tp.HCM ngày 05-11-2017

Có Mặt Cho Nhau

Giảng tại Tu Viện Khánh An ngày 24-12-2017

Soi Sáng 74 - Phước huệ Trang Nghiêm

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM ngày 24-12-2017

Xây Dựng Đạo Tràng

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 10-12-2017

Kỷ Niệm Xuất Gia

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 02-11-2017

Tu Một Ngày - ĐẠO TRÀNG DI ĐỘNG

Giảng tại chùa Pháp Đăng - Đồng Tháp - ngày 22-10-2017

Niệm Tử - nhớ Mình Sẽ Chết

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 03-09-2017

Tu Một Ngày - ĐẠO TRÀNG DI ĐỘNG

Giảng tại chùa Pháp Đăng - Đồng Tháp - ngày 22-10-2017

CÁCH HÓA GIẢI ĐAU KHỔ

Giảng tại Quan Âm Tu Viện Tp.HCM ngày 21 - 03 - 2017

Kinh Độ Người Hấp Hối

Giảng tại Chùa Bửu Liên ngày 02-04-2017

Giải Quyết Hiểu Lầm Về Sự Tu

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 09-07-2017

Kinh Độ Người Hấp Hối

Giảng tại Chùa Bửu Liên ngày 02-04-2017

Niệm Tử - nhớ Mình Sẽ Chết

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 03-09-2017

Soi Sáng 71 - Ân Đức Sinh Thành

Giảng tại chùa Diệu Pháp 25-08-2017

Kính Thầy Trọng Pháp

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 11-06-2017

Soi Xét Thân Tâm

Giảng tại Chùa Bửu Liên ngày 28-05-2017

Soi Sáng 69 - Nhường Nhịn

Giảng tại Quan Âm Tu Viện ngày 29-07-2017