Tất Niên Nhắc Nhở 1 - Đạo Tràng Chùa Bửu Liên

Giảng tại Chùa Bửu Liên ngày 15-01-2017

Ngày đăng : 24/01/2017


Tính Siêu Thoát Của PHẬT HOÀNG

Giảng tại Chùa Bửu Liên ngày 04-12-2016

Pháp Đàm - Tình nghĩa Thầy Trò 2

Giảng tại Chùa Bửu Liên ngày 20/11/2016

Pháp Đàm - Tình Nghĩa Thầy Trò 1

giảng tại Chùa Bửu Liên ngày 14/11/2016

Tin Đúng Thấy Đúng

Giảng tại Tp.Hải Phòng ngày 26-10-2016

Tỉnh Thức

giảng tại Chùa Bửu Liên ngày 25/09/2016

Soi Sáng 64 - Ý Nghĩa Đạo Tràng

Giảng tại chùa Hào Quang Tp. Hải Phòng ngày 08-10-2016

Quán Niệm Về Sự Chết

Chùa Phật Học Xá Lợi ngày 09/10/2016

Từ vô thường đến vô lượng

giảng tại Chùa Bửu Liên Tp. Hcm - ngày 10/01/2016

Tin Đúng Thấy Đúng

Giảng tại Tp.Hải Phòng ngày 26-10-2016

Nhớ Về Tuệ Tịnh

giảng tại chùa bửu liên ngày 30/03/2016

Quán Niệm Quan Âm

Giảng tại chùa Bửu Liên - Tp.HCM ngày 27 -03 -2016

Nụ Cười Di Lặc

Giảng tại Chùa Bửu Liên Tp.HCM. ngày 01-01-2016 ( AL )

Con Đường Về Cõi Phật

Giảng tại chùa Long Thành - Long Hồ - Vĩnh Long ngày 10/03/2016

Pháp Thoại Mùa Xuân - Đại Nhẫn

Giảng tại chùa Bửu Liên, Tp.HCM - ngày 16/02/2016

Nụ Cười Di Lặc

Giảng tại Chùa Bửu Liên Tp.HCM. ngày 01-01-2016 ( AL )

Chúc Xuân 1 - Đại Tình

Giảng tại chùa Bửu Liên, Tp.HCM - ngày 10/02/2016

Từ vô thường đến vô lượng

giảng tại Chùa Bửu Liên Tp. Hcm - ngày 10/01/2016

Tin Đúng Thấy Đúng

Giảng tại Tp.Hải Phòng ngày 26-10-2016

Ý Nghĩa Phật Thành Đạo

Giảng tại chùa Bửu Liên, Tp.HCM - ngày 17/01/2016

Uy Nghi Cung Kính

Giảng tại chùa Ngọc Lâm - Hóc Môn - ngày 10/4/2016