Đau Khổ Từ Đâu?

Giảng tại Chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh – TPHCM - 03/2015

Ngày đăng : 30/01/2016


Đau Khổ Từ Đâu?

Giảng tại Chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh – TPHCM - 03/2015

Hạnh Quán Âm

Giảng tại chùa Bửu Liên, Tp.HCM - ngày 31/10/2015

Hương Sen Vạn Đức

Giảng tại chùa Vạn Linh - núi Cấm - An Giang - 2015

Ba Cấp Độ Niệm Phật

Giảng tại Nha Trang ngày 22/10/2015

Ơn Thầy

Giảng tại chùa Bửu Liên - Tp.HCM ngày 26 -11 -2015

Ý Nghĩa Sự Tu

Giảng tại chùa Linh Phước - Quận Thủ Đức - Tp.HCM - 2015

Giá Trị Của Tam Bảo

Giảng tại chùa Lâm Tì Ni - Tp. Nha Trang ngày 22-10-2015

Vào Cổng Chùa

Giảng tại chùa Thiên Phú Tp. Nha Trang ngày 23-10-2015

Đau Khổ Từ Đâu?

Giảng tại Chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh – TPHCM - 03/2015

Ba Cấp Độ Niệm Phật

Giảng tại Nha Trang ngày 22/10/2015

Ơn Thầy

Giảng tại chùa Bửu Liên - Tp.HCM ngày 26 -11 -2015

Quy Y Tối Thượng

Giảng tại Chùa Linh Sơn, Bà Rịa Vũng Tàu - Ngày 16/08/2015

Lẽ Vô Thường Của Cuộc Đời.

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 01/11/2015

Ý Nghĩa Sự Tu

Giảng tại chùa Linh Phước - Quận Thủ Đức - Tp.HCM - 2015

Giá Trị Của Tam Bảo

Giảng tại chùa Lâm Tì Ni - Tp. Nha Trang ngày 22-10-2015

Hạnh Quán Âm

Giảng tại chùa Bửu Liên, Tp.HCM - ngày 31/10/2015

Hạnh Quán Âm

Giảng tại chùa Bửu Liên, Tp.HCM - ngày 31/10/2015

Đau Khổ Từ Đâu?

Giảng tại Chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh – TPHCM - 03/2015

Lẽ Vô Thường Của Cuộc Đời.

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 01/11/2015

Giá Trị Của Tam Bảo

Giảng tại chùa Lâm Tì Ni - Tp. Nha Trang ngày 22-10-2015

Ý Nghĩa Sự Tu

Giảng tại chùa Linh Phước - Quận Thủ Đức - Tp.HCM - 2015

Ơn Thầy

Giảng tại chùa Bửu Liên - Tp.HCM ngày 26 -11 -2015

Đau khổ từ đâu?

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM ngày 23/03/2015

Ý Nghĩa Lễ Tắm Phật

Giảng tại chùa Bửu Liên Tp.HCM ngày 15/04/2015