Những Nét Chính Của Phật Giáo

Giảng tại chùa Quang Lộc- Mê Linh- Hà Nội ngày 05/05/2009

Ngày đăng : 03/07/2015


Những Nét Chính Của Phật Giáo

Giảng tại chùa Quang Lộc- Mê Linh- Hà Nội ngày 05/05/2009

Một Câu Phật Thắng Ba Độc

Giảng tại chùa Hoa Sơn- huyện Tư Nghĩa- tỉnh Quảng Ngãi ngày 7/11/2009

Bốn Nơi Cư Trú

Giảng tại chùa Phước Huệ- huyện Phước Long- tỉnh Bạc Liêu ngày 9/1/2009

Giá Trị Của Đạo Phật

Giảng tại chùa Đại Bi- Phú Thọ- Việt Trì- Hà Nội ngày 9/3/2009

Đời Sống Từ Nơi Nghiệp

Giảng tại chùa Thiên Quang- Hồng Ngự- tỉnh Đồng Tháp ngày 17/03/2009

Một Cuộc Đời Vĩ Đại 2

Giảng tại chùa Thiên Quang- Hồng Ngự- tỉnh Đồng Tháp ngày 15/05/2009

Ba Điều Trọng Yếu

Giảng tại chùa Nam An- Thanh Bình- tỉnh Đồng Tháp ngày 10/4/2009

Ba Đức Tính Của Tâm Phật

Giảng tại chùa Nam An- Thanh Bình- tỉnh Đồng Tháp ngày 9/4/2009

Những Nét Chính Của Phật Giáo

Giảng tại chùa Quang Lộc- Mê Linh- Hà Nội ngày 05/05/2009

Đời Sống Từ Nơi Nghiệp

Giảng tại chùa Thiên Quang- Hồng Ngự- tỉnh Đồng Tháp ngày 17/03/2009

Ít Muốn Biết Đủ

Giảng tại chùa Nam Lộ- TP. Quảng Ngãi- tỉnh Quảng Ngãi ngày 16/11/2009

Một Câu Phật Thắng Ba Độc

Giảng tại chùa Hoa Sơn- huyện Tư Nghĩa- tỉnh Quảng Ngãi ngày 7/11/2009

Mười Nghiệp Lành

Giảng tại tu viện Liên Hoa- chợ Gạo- tỉnh Tiền Giang ngày 1/12/2009

Tất Niên Nhắc Nhở

Giảng tại tịnh thất Viên Lạc- huyện Châu Thành- An Giang ngày 17/1/2009

Bốn Nơi Cư Trú

Giảng tại chùa Phước Huệ- huyện Phước Long- tỉnh Bạc Liêu ngày 9/1/2009

Những Cặp Mắt Kính

Giảng tại tu viện Liên Hoa- chợ Gạo- tỉnh Tiền Giang ngày 01/11/2009

Đời Sống Từ Nơi Nghiệp

Giảng tại chùa Thiên Quang- Hồng Ngự- tỉnh Đồng Tháp ngày 17/03/2009

Bốn Nơi Cư Trú

Giảng tại chùa Phước Huệ- huyện Phước Long- tỉnh Bạc Liêu ngày 9/1/2009

Một Câu Phật Thắng Ba Độc

Giảng tại chùa Hoa Sơn- huyện Tư Nghĩa- tỉnh Quảng Ngãi ngày 7/11/2009

Mười Nghiệp Lành

Giảng tại tu viện Liên Hoa- chợ Gạo- tỉnh Tiền Giang ngày 1/12/2009

Những Cặp Mắt Kính

Giảng tại tu viện Liên Hoa- chợ Gạo- tỉnh Tiền Giang ngày 01/11/2009

Bốn Pháp Tu Căn Bản

Giảng tại chùa Quảng Phước- thị xã Sa Đéc- tỉnh Đồng Tháp ngày 3/2/2009

Đạo Trong Sinh Hoạt Hằng Ngày

Giảng tại chùa Phát Quang- Tam Nông- tỉnh Đồng Tháp ngày 16/5/2009

Ba Đức Tính Của Tâm Phật

Giảng tại chùa Nam An- Thanh Bình- tỉnh Đồng Tháp ngày 9/4/2009