Hạnh Quán Âm 2 Lắng Nghe Và Nghiền Ngẫm

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 15/6/2008

Ngày đăng : 01/07/2015


Hạnh Quán Âm 2 Lắng Nghe Và Nghiền Ngẫm

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 15/6/2008

Đặc Tính Của Phật Giáo

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 2/3/2008

Bài Kệ Bốn Câu

Giảng tại chùa Đức Hòa- huyện Thuận An- tỉnh Bình Dương ngày 10/05/2008

Thuốc Giải Ba Độc 2

Giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn- huyện Diên Khánh- tỉnh Khánh Hòa ngày 16/04/2008

Thuốc Giải Ba Độc 1

Giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn- huyện Diên Khánh- tỉnh Khánh Hòa ngày 16/04/2008

Thuyền Lớn Vượt Đại Dương

Giảng tại chùa Đức Hòa- huyện Thuận An- tỉnh Bình Dương ngày 10/3/2008

Vị Thầy Muôn Thuở

Giảng tại chùa Viên Quang- Long Thành- tỉnh Đồng Nai ngày 18/05/2008

Ý Nghĩa Sự Tu 2

Giảng tại chùa Hoa Sơn- huyện Tư Nghĩa- tỉnh Quảng Ngãi ngày 31/03/2008

Hạnh Quán Âm 2 Lắng Nghe Và Nghiền Ngẫm

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 15/6/2008

Từng Bước Đi Vào Đạo

Giảng tại chùa Pháp Đăng- Cái Tàu Hạ- tỉnh Đồng Tháp ngày 25/08/2008

Sáu Đặc Tính Của Chánh Pháp

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 31/8/2008

Mục Đích Đời Người 1

Giảng tại chùa Phước Huệ- Bảo Lộc- tỉnh Lâm Đồng ngày 9/6/2008

Thuốc Giải Ba Độc 2

Giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn- huyện Diên Khánh- tỉnh Khánh Hòa ngày 16/04/2008

Thuyền Lớn Vượt Đại Dương

Giảng tại chùa Đức Hòa- huyện Thuận An- tỉnh Bình Dương ngày 10/3/2008

Vị Thầy Muôn Thuở

Giảng tại chùa Viên Quang- Long Thành- tỉnh Đồng Nai ngày 18/05/2008

Đặc Tính Của Phật Giáo

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 2/3/2008

Mục Đích Đời Người 1

Giảng tại chùa Phước Huệ- Bảo Lộc- tỉnh Lâm Đồng ngày 9/6/2008

Mục Đích Đời Người 2

Giảng tại chùa Phước Huệ- Bảo Lộc- tỉnh Lâm Đồng ngày 9/6/2008

Vị Thầy Muôn Thuở

Giảng tại chùa Viên Quang- Long Thành- tỉnh Đồng Nai ngày 18/05/2008

Sáu Đặc Tính Của Chánh Pháp

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 31/8/2008

Từng Bước Đi Vào Đạo

Giảng tại chùa Pháp Đăng- Cái Tàu Hạ- tỉnh Đồng Tháp ngày 25/08/2008

Thuyền Lớn Vượt Đại Dương

Giảng tại chùa Đức Hòa- huyện Thuận An- tỉnh Bình Dương ngày 10/3/2008

Thuốc Giải Ba Độc 1

Giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn- huyện Diên Khánh- tỉnh Khánh Hòa ngày 16/04/2008

Thuốc Giải Ba Độc 2

Giảng tại chùa Linh Sơn Pháp Ấn- huyện Diên Khánh- tỉnh Khánh Hòa ngày 16/04/2008