Hương Vị Danh Hiệu Phật 2

Giảng tại chùa Đức Hòa- huyện Thuận An- tỉnh Bình Dương ngày 17/9/2007

Ngày đăng : 12/02/2017


Hương Vị Danh Hiệu Phật 2

Giảng tại chùa Đức Hòa- huyện Thuận An- tỉnh Bình Dương ngày 17/9/2007

Hương Vị Danh Hiệu Phật 1

Giảng tại chùa Đức Hòa- huyện Thuận An- tỉnh Bình Dương ngày 17/9/2007

Trời Cao Biển Rộng

Giảng tại chùa Viên Quang- Long Thành- tỉnh Đồng Nai ngày 25/08/2007

Bí Quyết Hạnh Phúc

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM ngày 17/3/2007

Từ Lâu Sen Đã Nở

Giảng tại tịnh thất Viên Lạc- Long Xuyên- An Giang ngày 26/08/2007

Sanh Tử Là Việc Lớn

Giảng tại tịnh thất Viên Lạc- Long Xuyên- An Giang ngày 14/05/2007

Hương Vị Danh Hiệu Phật

Giảng tại chùa Đức Hòa- huyện Thuận An- tỉnh Bình Dương ngày 17/09/2007

Tám Nơi Không Rảnh

Giảng tại chùa Viên Quang- Long Thành- tỉnh Đồng Nai ngày 25/06/2007

Hương Vị Danh Hiệu Phật 1

Giảng tại chùa Đức Hòa- huyện Thuận An- tỉnh Bình Dương ngày 17/9/2007

Hương Vị Danh Hiệu Phật 2

Giảng tại chùa Đức Hòa- huyện Thuận An- tỉnh Bình Dương ngày 17/9/2007

Từ Lâu Sen Đã Nở

Giảng tại tịnh thất Viên Lạc- Long Xuyên- An Giang ngày 26/08/2007

Hạnh Quan Âm 1

Giảng tại chùa Quảng Phước- thị xã Sa Đéc- tỉnh Đồng Tháp ngày 01/03/2007

Bài Ca Niệm Phật

Giảng tại chùa Viên Quang- Long Thành- tỉnh Đồng Nai ngày 1/4/2007

Nhìn Lại Chính Mình

Giảng tại chùa Bửu Quang- quận 08- TPHCM ngày 27/07/2007

Thuyền Sen Qua Bờ Giác

Giảng tại chùa Quảng Phước- thị xã Sa Đéc- tỉnh Đồng Tháp ngày 26/08/2007

Sáu Chữ Nhiệm Màu 1

Giảng tại Chùa Vạn Linh- Núi Cấm- Châu Đốc ngày 03/01/2007

Hương Vị Danh Hiệu Phật 2

Giảng tại chùa Đức Hòa- huyện Thuận An- tỉnh Bình Dương ngày 17/9/2007

Thuyền Sen Qua Bờ Giác

Giảng tại chùa Quảng Phước- thị xã Sa Đéc- tỉnh Đồng Tháp ngày 26/08/2007

Hạnh Quan Âm 1

Giảng tại chùa Quảng Phước- thị xã Sa Đéc- tỉnh Đồng Tháp ngày 01/03/2007

Bí Quyết Hạnh Phúc

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM ngày 17/3/2007

Hoa Sen Tám Cánh

Giảng tại chùa Bửu Liên- quận Bình Thạnh- TP.HCM ngày 27/07/2007

Sáu Chữ Nhiệm Màu 1

Giảng tại Chùa Vạn Linh- Núi Cấm- Châu Đốc ngày 03/01/2007

Tám Nơi Không Rảnh

Giảng tại chùa Viên Quang- Long Thành- tỉnh Đồng Nai ngày 25/06/2007

Hương Vị Danh Hiệu Phật

Giảng tại chùa Đức Hòa- huyện Thuận An- tỉnh Bình Dương ngày 17/09/2007