LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2016

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
K
ính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người trong việc theo dõi lịch tu học Thọ Bát tại chùa Bửu Liên ( 570 Xô Viết Nghệ Tĩnh p.25 - quận Bình Thạnh - Tp.HCM. Nay chúng tôi xin giới thiệu tới toàn thể quý Phật tử chi tiết lịch của năm 2016 bắt đầu từ kỳ thọ bát thứ 8. 
                                                                     Kính mời toàn thể quý Phật tử theo dõi.Nội dung khác

THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết