Tịnh Độ Vựng Ngữ - Lời giới thiệu - Khai thị

Đại sư Châu Hoằng - dịch: ĐĐ Thích Minh Thành

Phương Đông

ĐĐ: Thích Minh Thành

ĐĐ Thích Minh Thành

Ngày đăng : 11/01/2016


1 Lời giới thiệu - Khai thị  
2 Cảnh Sách Đại Chúng - Những lá thư  
3 Giải Đáp  
4 Phần Phụ  
5 Phần Phụ - Tiếp theo  
THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 60
  • Lượt truy cập : 2.229.329
  • Tổng lượng nghe : 1684992
  • Tổng Download : 22103
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 693
  • Download trong ngày : 0
  • Đăng nhập