Kinh Tiểu Bộ tập 8 - C13-Phẩm mười ba kệ-Chuyện Trái xoài

Viện Nghiên Cứu PH-VN

HT Thích Minh Châu

Kinh

Ngày đăng : 18/12/2015


1 C13-Phẩm mười ba kệ-Chuyện Trái xoài  
2 C13-Phẩm mười ba kệ-Chuyện Cây hồng phượng vĩ  
3 C13-Phẩm 13-Chuyện Chúa thiên nga có thần tốc  
4 C13-Phẩm 13-Chuyện Tiểu đạo sĩ Nàrada  
5 C13-Phẩm 13-Chuyện Sứ thần  
6 C13-Phẩm 13-Chuyện Cây bồ đề và thánh đế Kàlinga  
7 C13-Phẩm 13-Chuyện Hiền giả Akitta  
8 C13-Phẩm 13-Chuyện Hiền giả Takkàriya  
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 57
  • Lượt truy cập : 3.096.640
  • Tổng lượng nghe : 1938304
  • Tổng Download : 32550
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 1.742
  • Download trong ngày : 3
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT