Kinh Tiểu Bộ tập 10 - Đại phẩm - Chuyện hiếu tử Sàma

Viện Nghiên Cứu PH-VN

HT Thích Minh Châu

Kinh

Ngày đăng : 18/12/2015


1 Đại phẩm - Chuyện hiếu tử Sàma  
2 Đại phẩm - Chuyện đại vương Nimi  
3 Đại phẩm - Chuyện Tế sư Khandahala  
4 Đại phẩm - Chuyện bậc đại trí Bhuridatta  
5 /Upload/files/SachNoi/Kinh/KinhTieuBo_10/05_tt_Chuyen_Bac_Dai_Tri_BHURADATTA_-170-229-HH.mp3  
6 Đại phẩm - Chuyện bậc đại trí Mahanara  
7 Đại phẩm - Chuyện bậc đại trí Vô song  
8 Đại phẩm - Chuyện bậc đại trí Vô song tt  
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 59
  • Lượt truy cập : 3.096.670
  • Tổng lượng nghe : 1938337
  • Tổng Download : 32550
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 1.772
  • Download trong ngày : 3
  • Đăng nhập
LIÊN KẾT