Kinh Na Tiên Tỷ Kheo - Na Tiên Vấn Đáp 01

Hán Tạng: Phụ Ðông Tấn Lục

Cao Hữu Đính

Kinh

Ngày đăng : 16/01/2016


1 Na Tiên Vấn Đáp 01  
2 Na Tiên Vấn Đáp 02  
3 Na Tiên Vấn Đáp 03  
THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 90
  • Lượt truy cập : 2.229.166
  • Tổng lượng nghe : 1684868
  • Tổng Download : 22103
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 530
  • Download trong ngày : 0
  • Đăng nhập