Cho Và Nhận - Con đường thực hành tình thương và lòng từ bi

Lạt Ma Thứ 14

HT Thích Trí Chơn

Giáo Lý Nền Tảng

Ngày đăng : 28/12/2015


1 Con đường thực hành tình thương và lòng từ bi  
2 Bất bạo động và lòng từ bi  
3 Bất bạo động và lòng từ bi_ Chúng ta là con người  
4 Bất bạo động và lòng từ bi_ Sự tức giận là nhu nhược  
5 Bất bạo động và lòng từ bi _ Sự tức giận dẫn đến hận thù  
6 Bất bạo động và lòng từ bi_ TG có trách nhiệm ngăn tránh khổ đau  
7 Biển trí tuệ  
8 Biển trí tuệ tiếp theo  
THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 70
  • Lượt truy cập : 2.229.202
  • Tổng lượng nghe : 1684885
  • Tổng Download : 22103
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 566
  • Download trong ngày : 0
  • Đăng nhập