Nhạc Thần Chú - Chú Đại Bi 01

Thần chú

Ngày đăng : 29/08/2015


1 Chú Đại Bi 01  
2 Chú Đại Bi 02  
3 Đại Bi Chú - Tiếng Hoa  
4 Đại Bi Chú - Hòa Tấu  
5 Đại Bi Chú - Trẻ em  
6 Chú Dược Sư  
7 Dược Sư Tâm Chú  
8 Kim Cang Tát Đỏa 01  
THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 59
  • Lượt truy cập : 2.229.321
  • Tổng lượng nghe : 1684986
  • Tổng Download : 22103
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 685
  • Download trong ngày : 0
  • Đăng nhập