XUẤT GIA TOÀN TẬP 3 - Cùng nhau nhắc nhở.

“Này các Tỳ-kheo hãy thường nhất tâm nỗ lực cần cầu tuệ giác giải thoát, toàn thể vũ trụ pháp biến động hay không biến động đều là trạng thái bất an và tan rã vô thường”. Lời dạy sau cùng của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni.


Đọc sách
Tải kinh sách
Lượt xem: 1071
THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 83
  • Lượt truy cập : 2.229.129
  • Tổng lượng nghe : 1684842
  • Tổng Download : 22103
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 493
  • Download trong ngày : 0
  • Đăng nhập