XUẤT GIA TOÀN TẬP 1

Đại sư Liên Trì có dạy rằng: “Người xuất gia cần phải chú ý! Lên cao phải tự biết mình nhỏ bé, chớ nên tự đại... Ngàn vạn lần xin khuyên người xuất gia, đừng vì một chút danh lợi bèo bọt mà tham đắm hư vinh. Hãy tu dưỡng phẩm hạnh đạo đức của mình, đem hết tâm lực tinh thần mà tu tập. Quyết một phen sống chết, lâu ngày tự nhiên tâm được bừng mở, sẽ bước đến nơi cửa ngõ giác ngộ. Xin hãy một lần để tâm cứu xét!”.


Đọc sách
Tải kinh sách
Lượt xem: 2187
THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 60
  • Lượt truy cập : 2.229.220
  • Tổng lượng nghe : 1684905
  • Tổng Download : 22103
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 584
  • Download trong ngày : 0
  • Đăng nhập