Tóm Tắt Năm Uẩn

BỐN THÁNH TRÍ VỀ NGŨ UẨN - Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ (Trí về Ngũ uẩn). - Ngũ uẩn sanh khởi do vô minh và tham ái (Trí về Ngũ uẩn tập). - Ngũ uẩn diệt tận khi hết vô minh và hết tham ái (Trí về Ngũ uẩn diệt). - Phương Pháp Tám Đúng là phương pháp chân chánh đưa đến tẩy sạch vô minh, tẩy sạch tham ái đối với ngũ uẩn (Trí về Ngũ uẩn diệt đạo).


Tải kinh sách
Lượt xem: 346
THÔNG BÁO
LỊCH THỌ BÁT CHÙA BỬU LIÊN 2018

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Nhằm tạo điều kiện thuận...

Xem chi tiết
THỐNG KÊ
  • Chi tiết thống kê
  • Đang truy cập: 68
  • Lượt truy cập : 2.229.207
  • Tổng lượng nghe : 1684890
  • Tổng Download : 22103
  • Thống kê hôm nay
  • Lượt truy cập hôm nay: 571
  • Download trong ngày : 0
  • Đăng nhập