Tứ Thánh Đế 2

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 19/1/2015

Ngày đăng : 18/10/2015


1 Đáp Từ Trai Tăng 6 - Công Đức Bố Thí ĐĐ.Thích Minh Thành LInh Quy Pháp Ấn ngày 14-12-2018  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 10 - Mạn Và Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM ngày 17-12-2018  
3 SOI SÁNG 84 - Chánh Pháp Hiệu Quả Tức Thì ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 01-01-2019  
4 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lợi Ích Quán Chiếu Vô Ngã ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 30-12-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Làm Sao Phá Trừ Thân Kiến? ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Thiền Tôn tp HCM ngày 30-12-2018  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vạch Mặt Tham Sân Si ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Phước Viên tp Biên Hòa - Đồng Nai ngày 22-12-2018  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Xuất Gia Cần Làm Gì ? ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 23-12-2018  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tu Như Thế Nào ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp tp HCM ngày 16-12-2018  
1 KINH QUÁN XÉT THÂN TÂM 3 ( Tinh Hoa Tứ Niệm Xứ ) - Quán Xét về Thân 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 26-05-2017  
2 Phòng Hộ Giữ Gìn 7 - Kham Nhẫn Sáu Trần ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường trung cấp Phật Học Tp.HCM ngày 30-10-2017  
3 Đáp Từ Trai Tăng - Ý Nghĩa Ruộng Phước ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Phấp Ấn Sơn ngày 04/03/2017  
4 VẠN VẬT KHÔNG CỐ ĐỊNH 4 – NHẬN XÉT TỨ ĐẾ ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 01/06/2011  
5 Nhập Hạnh Bồ Tát 6 - Chánh Niệm Tỉnh Giấc (Phần A) ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 2013  
6 Phẩm Chất Người Xuất Gia 4 – Tài Sản Người Xuất Gia ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Huệ Nghiêm- TP.HCM - 2013  
7 Soi Sáng 59 – Làm Sao Khắc Phục Tạp Khí? ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Đạo Tràng Tín Quang - Hong Kong – Trung Quốc - 2014  
8 Soi Sáng 53 – Ý Nghĩa Khuất Thực ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng Tại Chùa Hải Đức, Texas, USA - 2013  
1 Luân Hồi 2 – Cái Gì Luân Hồi ? ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 13/10/2014  
2 Tứ Thánh Đế 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 19/1/2015  
3 Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 1) – Bốn Pháp Ấn ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 29/05/2011  
4 Ý Chí Người Tu ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 17/10/2009  
5 Kinh Thiện Pháp - Bảy Pháp Đưa Đến Lậu Tận ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM- 22/09/2007  
6 TĐVN10 - Nhân Quả ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại chùa Vạn Linh – Núi Cấm – Châu Đốc - 04/07/2006  
7 Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 6) – Bốn Đều Nhớ Xét 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 03/07/2011  
8 Nếp Sống Hằng Ngày ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 4/3/2011