Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 6 - 18 Sự Vận Hành của Tham Ái

Trung Cấp Phật Học TP HCM ngày 29-10-2018.

Ngày đăng : 21/11/2018


1 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Quán Chiếu Tứ Đại 4 - Tứ Thánh Đế ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-10-2018  
2 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Lời Di Chúc ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 18-11-2018  
3 Hòa Hợp Xây Dựng Hạnh Phúc ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 21-11-2018  
4 Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 3 - Ái Tập Khởi Thì Khổ Tập Khởi ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 08-10-2018  
5 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 5 - Ái Là Người Dệt Vải ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật HọcTPHCM ngày 22-10-2018  
6 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhận Diện Chính Mình ĐĐ.Thích Minh Thành Tu viện Khánh An tp HCM ngày 18-11-2018  
7 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Chấm Dứt Khổ Đau ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Diệu Pháp ngày 18-11-2018  
8 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Con Đường Đoạn Tận Tham Ái 6 - 18 Sự Vận Hành của Tham Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Trung Cấp Phật Học TP HCM ngày 29-10-2018.  
1 KINH QUÁN XÉT THÂN TÂM 3 ( Tinh Hoa Tứ Niệm Xứ ) - Quán Xét về Thân 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 26-05-2017  
2 Phòng Hộ Giữ Gìn 7 - Kham Nhẫn Sáu Trần ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường trung cấp Phật Học Tp.HCM ngày 30-10-2017  
3 Phương Pháp Nhiếp Tâm ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại đạo tràng Tịnh Độ - USA – 2012  
4 Kinh Khổ Âm – Tham Dục Là Nguồn Gốc Khổ ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Tịnh Xá Trung Tâm – Quận Bình Thạnh – TPHCM - 14/11/2006  
5 Ngũ Uẩn Và Vô Ngã 5 – Trầm Tư Về Con Người Năm Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 22/12/2014 -  
6 Đáp Từ Trai Tăng - Ý Nghĩa Ruộng Phước ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Phấp Ấn Sơn ngày 04/03/2017  
7 VẠN VẬT KHÔNG CỐ ĐỊNH 4 – NHẬN XÉT TỨ ĐẾ ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 01/06/2011  
8 Nhập Hạnh Bồ Tát 6 - Chánh Niệm Tỉnh Giấc (Phần A) ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 2013  
1 Luân Hồi 2 – Cái Gì Luân Hồi ? ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 13/10/2014  
2 Tứ Thánh Đế 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 19/1/2015  
3 Ý Chí Người Tu ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học Tăng- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 17/10/2009  
4 Kinh Thiện Pháp - Bảy Pháp Đưa Đến Lậu Tận ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Sơ Cấp Phật Học- chùa Phước Hòa- quận 3- TPHCM- 22/09/2007  
5 Tinh Hoa Trung A Hàm (Kỳ 1) – Bốn Pháp Ấn ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm – TP Đà Lạt – 29/05/2011  
6 Nếp Sống Hằng Ngày ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 4/3/2011  
7 Duyên Khởi Vô Ngã 5 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM – 2014  
8 QUÁN XÉT THÂN TÂM 11 _ Trái Tim Thiền Định ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 14/12/2015