Kinh NIKAYA Giảng Giải - Hồng Tâm Của Đạo Phật

Giảng tại Chùa Lâm Tỳ Ni - Nha Trang ngày 18-09-2018

Pháp Hành Trong Tạng Kinh NIKAYA 6 - Vén Màn Bí Mật Toàn Thế Giới

Học Viện Phật Giáo Lê Minh Xuân tp HCM ngày 23-6-2019

Thế Nào Là Chân Tu ?

Giảng tại Thái Bình - ngày 22-07-2018

Đáp Từ Trai Tăng 3

Linh Quy Pháp Ấn