Pháp Hành Trong Tạng Kinh NIKAYA 6 - Vén Màn Bí Mật Toàn Thế Giới

Học Viện Phật Giáo Lê Minh Xuân tp HCM ngày 23-6-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Hồng Tâm Của Đạo Phật

Giảng tại Chùa Lâm Tỳ Ni - Nha Trang ngày 18-09-2018

Thế Nào Là Chân Tu ?

Giảng tại Thái Bình - ngày 22-07-2018

Hiệu Quả Cảm Giác Toàn Thân

Giảng tại Am Pháp Ấn