Sự Liên Hệ Giữa Chư Tăng Và Cư Sĩ - 1

giảng tại trường trung cấp Phật học Tp.HCM ngày 14/03/2016

Vì Sao Tâm Vọng Động ?

Giảng tại Niệm Phật Đường Hoằng Pháp - Australia

Nhân Quả 4 Vấn Đề Đạo Đức Luân Lý Của Phật Giáo

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM

Tứ Thánh Đế 3 Hình Thái Hoạt Động Của Tình Ái

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 9/3/2014

Soi Sáng 59 - làm Sao Khắc Phục Tập Khí

Giảng tại Phật đường Tín Quang - HongKong - 2014

Bậc thang giác ngộ 2 - Tâm Bồ Đề

Giảng tại chùa Bửu Liên, Tp. HCM - ngày 10/4/2016