65 Soi Sáng 36 – Thiền Tịnh Nghi Vấn ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại Chùa An Lạc - San jose - Mỹ Quốc 2012  
66 Nếp Sống Hằng Ngày ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 4/3/2011  
67 Vận Dụng Phật Pháp Hàng Ngày ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại chùa Bửu Liên – Bình Thạnh – TPHCM - 19/08/2007  
68 VẠN VẬT KHÔNG CỐ ĐỊNH 2 – PHÁ CHẤP SỰ THAY ĐỔI CÓ KHÔNG ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 28/05/2011  
69 Pháp Đàm - Như Lý Tác Ý - Thân Tâm và Hoàn Cảnh ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-01-2018  
70 Soi Sáng 28 – Kinh Nghiệm Xương Máu ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM - 01/10/2011  
71 QUÁN XÉT THÂN TÂM 11 _ Trái Tim Thiền Định ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 14/12/2015  
72 Nhân Quả 6 – Ý Nghĩa Tương Đối Trong Việc Tìm Hiểu Nhân Quả ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 29/09/2014