NHẬP THẤT Chia Sẻ 4 - Soi Thấu Năm Uẩn 2

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-04-2018

Truy Môn Cảnh Huấn - Tăng Sĩ Cao Quý 1

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Tăng Chi Bộ Kinh 3 - Người Mới Xuất Gia Cần Học

Giảng tại trường Trung cấp Phật học Tp.HCM ngày 10-09-2017

Niệm Tử - nhớ Mình Sẽ Chết

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 03-09-2017

Pháp Đàm - Chánh Niệm

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 23-10-2017

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Hồng Tâm Của Đạo Phật

Giảng tại Chùa Lâm Tỳ Ni - Nha Trang ngày 18-09-2018

Thảnh Thơi Trên Núi Ấn

giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 24/03/2016