Soi Sáng 80 - Trung Đạo

Chùa Linh Sơn - Nha Trang

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Định Lý Phật Pháp

Trường Cao Trung Phật Học TP. HCM

Mục Đích Đạo Phật 3 - Liễu Tri Đau Khổ

Linh Quy Pháp Ấn Ngày 13-07-2018

TINH TẤN KHỔ LUYỆN THÀNH ĐẠO

Linh Quy Pháp Ấn Ngày 20/8/2018

Đáp Từ Trai Tăng 4

Linh Quy Pháp Ấn

Tâm Sự với Người Xuất Gia - Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018