561 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 2 - SOI SÁNG _ NĂM BÁU VẬT Ở ĐỜI ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.Thích Minh Thành giảng. Ngày 16/01/2021  
562 Sức Sống Của Người Tu 2 - Kinh Niệm Xứ Giảng Giải - Quán Thân B - 32 Thể Trược & Tứ Đại ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 12 - 10 - 2020  
563 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nuôi dưỡng tâm xuất ly 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 03-12-2020  
564 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tâm Không Gắn Vào Đề Mục Sẽ Phóng Dật Suốt Cả Cuộc Đời ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn 03/12/2020  
565 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Thọ _ Quán chiếu thâm sâu về cảm thọ 5 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 15-12-2020  
566 Sức Sống Của Người Tu 1 - Kinh Niệm Xứ Giảng Giải - Quán Thân A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 12- 10 -2020  
567 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tự Mình Tiến Lên 2 - Kinh Tăng Thượng - Tăng Chi Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 05-10-2020  
568 Tinh Hoa NIKAYA - Tham Sân Si Ở Đâu? Tại Sao Có Tham Sân Si? Cách Nhiếp Phục Tham Sân Si 1 ? ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hòa Khánh 01-12-2020