Tinh Hoa NIKAYA - Sơn Cư Thánh Lạc 1B

Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-12-2019

Kinh NIKAYA Giảng Giải – Thánh Trí Năm Uẩn 16 – Tiếng Gầm Sư Tử 1A

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 26-4-2020

Tinh Hoa NIKAYA – Giải Phá Chấp Ngã 4

Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-3-2020

Tinh Hoa NIKAYA - Sự Khác Biệt Giữa Ngu - Hiền - Thánh

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 17-6-2020