3 Cửa Ải Của Người Niệm Phật

Giảng tại Chùa An Lạc - California - Mỹ Quốc - 2013

Thoát Tục

Giảng trong khóa tu 2 ngày thoát tục lần 2 tại Pháp Ấn Sơn - Lâm Đồng 03/2016

Đau Khổ Từ Đâu?

Giảng tại Chùa Bửu Liên - Quận Bình Thạnh – TPHCM - 03/2015

Khơi Nguồn Tuệ Giác

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM - ngày 03/10/2009

Nếp Sống Hằng Ngày

Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM ngày 4/3/2011

Ánh Sáng Phật Pháp Kỳ 44

Giảng tại chùa Hoằng Pháp- Hoóc Môn- TP.HCM - 2008