Ý Nghĩa Trọng Đại Phật Ra Đời

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 29-05-2018

Thoát Ngục

Giảng tại chùa Hội Đức ngày 20-05-2018

Bậc Thang Giác Ngộ - Yếu Nghĩa 2 - Bí Quyết Đắc Pháp

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Vạch Mặt Tham Sân Si

Chùa Phước Viên tp Biên Hòa - Đồng Nai ngày 22-12-2018

Quán Chiếu Tứ Đại 2 - Thủy Phong Hỏa Giới

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học TP.HCM Ngày 08 -05-2018

Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nhận Diện Chính Mình

Tu viện Khánh An tp HCM ngày 18-11-2018