Tinh Hoa NIKAYA - Vén Màn Bí Mật Đời Sống

Thiền Viện Bồ Đề tại tp Đà Nẵng ngày 26-12-2019

Nhập Thất Công Phu - NIKAYA Cô Phong Đảnh

Linh Quy Pháp Ấn ngày 18-12-2019

Nhập Thất Công Phu - Kinh Nghiệm Tu Học NIKAYA 1A

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 15-12-2019

Phật Học Thường Thức Kỳ 32 - Chùa Hoằng Pháp - Diệt Trừ Chấp Ngã

Chùa Hoằng Pháp - Huyện Hóc Môn - Thành Phố Hồ Chí Minh

Tinh Hoa NIKAYA - Chân Nhân

Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 17/12/2019

Tinh Hoa NIKAYA - Trong Ngoài Ô Nhiễm

Linh Quy Pháp Ấn ngày 01/12/2019

Tinh Hoa NIKAYA - Bí Quyết Tu Hành

Quán Âm Tu Viện tp HCM ngày 14-12-2019