Soi Sáng Pháp Hành NIKAYA – Tại Sao Có Tham Sân Si

Khóa Tu NIKAYA Lần 4 tại Chùa Hoằng Pháp 3-1-2021

Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán – Tất Cả Đều Đang Bốc Cháy

Khóa Tu NIKAYA Lần 4 tại Chùa Hoằng Pháp 3-1-2021

Kinh NIKAYA Giảng Giải_ TẤT CẢ LÀ MÙ LÒA 2

Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Bảo Lộc - Lâm Đồng Ngày 10-1-2021