Ân Sâu Nghĩa Nặng 2

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 10-05-2018

Quán Chiếu Tứ đại - Ngoại Địa Giới & Nội Địa Giới

Trường Trung Cấp Phật học TP. HCM Ngày 07-05-2018

Nghiệp và Tư Tưởng

Giảng tại Am Pháp Ấn Ngày 22-05-2018

Pháp Hành Quán Chiếu Cảm Giác 1

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 06-05-2018

Tâm Sự Với Người Xuất Gia - Nhiệt Tâm & Hổ Thẹn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018

Bậc Thang Giác Ngộ - Yếu Nghĩa 2 - Bí Quyết Đắc Pháp

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM

Kinh Di Giáo Giảng Giải 19 - Lời khích Lệ Sau Cùng 2

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 19-03-2018

Bậc Thang Giác Ngộ - Yếu Nghĩa 1

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM