Pháp Hành Quán Chiếu Cảm Giác 1

Giảng tại chùa Bửu Liên ngày 06-05-2018

Tâm Sự Với Người Xuất Gia - Nhiệt Tâm & Hổ Thẹn

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018

Bậc Thang Giác Ngộ - Yếu Nghĩa 2 - Bí Quyết Đắc Pháp

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học Tp. HCM

Kinh Di Giáo Giảng Giải 19 - Lời khích Lệ Sau Cùng 2

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 19-03-2018

Bậc Thang Giác Ngộ - Yếu Nghĩa 1

Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM

Soi Sáng 79 - Phá Trừ Hôn Trầm - Tham Sân

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học Tp.HCM ngày 07-05-2018

Sống Ảo Sống Thật

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

MỞ CỬA BẤT TỬ 1 - Trí Tuệ Về Sắc Uẩn

Giảng tại chùa Hoằng Pháp - Tp.HCM ngày 24/07/2018