Tâm Sự với Người Xuất Gia - Tầm Quan Trọng của Quán Bất Tịnh

Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học ngày 15-04-2018

Kinh Di Giáo giảng giải 4 - Nội Dung Tổng Quát 3 - Giới Học

Giảng tại trường Trung cấp Phật học Tp.HCM ngày 03-04-2017

Trình Pháp - Bí Quyết Tu Hành 1

Giảng tại Phấp Ấn Sơn ngày 10/03/2017

Trí Tuệ Thiền Tuệ 3 - 25 Trạng Thái Về Khổ ( A )

giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 10/08/2016

Cảm Ơn Cuộc Đời

giảng tại Pháp Ấn Sơn ngày 12-09-2016