49 Soi Sáng 8 - Cốt Lõi Của Việc Niệm Phật ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Đạo tràng Tín Quang - HongKong - 2009  
50 Cốt Tủy Của Đạo Phật ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Hoằng Pháp - Hóc Môn - TPHCM – Khóa Tu Phật Thất 76 – 2008  
51 Soi Sáng 29 – Tính Nhân Bản Của Đạo Phật ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học - Q9 - Tp.HCM - 01/10/2011  
52 Tứ Thanh Đế 3 – Hình Thái Hoạt Động Của Tình Ái ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 9/3/2014  
53 Luân Hồi 1 – Nguyên Nhân Của Luân Hồi ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 2014  
54 Đạo Làm Người 4 - Trung Hậu Thành Tín ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 12/05/2013  
55 Soi Sáng 22 – Xe Phật Rộng Lớn ĐĐ. Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - 12/03/2011  
56 Soi Sáng 17 - Về Nương Chánh Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Am Pháp Ấn - Bảo Lộc – Lâm Đồng - 23/10/2010