49 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Tự Mình Tiến Lên – Kinh Tăng Thượng 1 – Tăng Chi Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-09-2020  
50 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Đức Hạnh Ngài Xá Lợi Phật ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 07-10-2020  
51 Tinh Hoa NIKAYA - Đem Đèn Sáng Vào Trong Bóng Tối ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 30-10-2020  
52 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Tất Cả Là Khổ Đau ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-11-2020  
53 Tinh Hoa NIKAYA – Tuệ Năm Uẩn Và Trí Lậu Hoặc ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 11-06-2020  
54 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Sáu Xứ - Thiền Quán - 18 Giới Bại Hoại Tan Rã Khổ Đau ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng  
55 Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán – Trái Tim Của Đức Phật ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 12 - 08 - 2020  
56 Soi Sáng NIKAYA - Đạo Lộ Tu Tập Trí Ngũ Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 08-11-2020