537 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thế Tôn Cung Kính Chánh Pháp B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 14-08-2020  
538 Sự Ra Đi An Lành Của Mẹ 7 - Sám Hối Với Cha Mẹ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng  
539 Sức Sống Của Người Tu 6 - Kinh Niệm Xứ Giảng Giải - Quán Pháp ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 16-10-2020  
540 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Quả Báu Của Nghiệp 15 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 05-09-2020  
541 Tinh Hoa NIKAYA - Tương Ưng Thọ - Quán Chiếu Thâm Sâu Về Cảm Thọ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Phật học TP.HCM ngày 07-12-2020  
542 Khóa Tu NIKAYA Hoằng Pháp Lần 3 - Khơi Dậy Tình Thương 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn tp HCM ngày 22-11-2020  
543 Tinh Hoa NIKAYA - Hóa Giải Nghiệp Chướng - Tâm Từ Vi Diệu 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 02-07-2020  
544 Khóa Tu NIKAYA Hà Nội Lần 1 – Nhìn Rõ Thân Tâm – Nhận Diện 5 Uẩn ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.Thích Minh Thành giảng - Tại Hà Nội - Ngày 19/11/2020