537 Sự Ra Đi An Lành Của MẸ 3 - Tang Lễ Thoát Tục ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng  
538 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nuôi dưỡng tâm xuất ly 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 03-12-2020  
539 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nuôi Dưỡng Tâm Xuất Ly 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 04-12-2020  
540 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Thọ _ Quán chiếu thâm sâu về cảm thọ 5 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 15-12-2020  
541 Tinh Hoa NIKAYA - Quán Chiếu Thâm Sâu Về Cảm Thọ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 30-11-2020  
542 Tinh Hoa NIKAYA - Tương Ưng Thọ - Quán Chiếu Thâm Sâu Về Cảm Thọ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Phật học TP.HCM ngày 07-12-2020  
543 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Thọ _ Quán chiếu thâm sâu về cảm thọ 6 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 15-12-2020  
544 Tinh Hoa NIKAYA - Soi sáng Pháp Hành - Hương Vị Ngọt Ngào ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại chù Bửu Liên 15-11-2020