529 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo 2A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 05-05-2020  
530 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thiền Quán Cách Tu Của Đức Phật 2A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 16-08-2020  
531 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Đế Vương & Pháp Vương A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 15-08-2020  
532 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nuôi Dưỡng Tâm Xuất Ly 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 04-12-2020  
533 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Sáu Xứ _ Chớ Nghĩ Là Của Tôi - Nhàm Chán Từ Bỏ A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 22-12-2020  
534 Tại Sao Khổ & Làm Sao Hết Khổ - Phần 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM - 2020  
535 Tại Sao Khổ & Làm Sao Hết Khổ - Phần 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM - 2020  
536 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Sinh Hoạt Hằng Ngày Của Tỳ Kheo A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 04 08 2020