513 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Giải Mã Đau Khổ Trên Toàn Thế Giới 1B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 29-08-2020  
514 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Lời Cuối Của Đức Phật B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 01-05-2020  
515 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Tương Ưng Sáu Xứ _ Chớ Nghĩ Là Của Tôi – Nhàm Chán Từ Bỏ B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 22-12-2020  
516 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tương Ưng Thọ - Quán Chiếu Thâm Sâu Về Cảm Thọ 3 ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Phật học TP.HCM ngày 07-12-2020  
517 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Ngũ Uẩn - Cội Gốc Khổ Đau - Phần 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 10-07-2020  
518 Tinh Hoa NIKAYA - Soi Sáng - Tại Sao Quán Vô Thường Không Thành Tựu A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 06-08-2020  
519 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Liều Mạng P1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 08-07-2020  
520 Tinh Hoa NIKAYA – Thiền Quán – Trải Tình Thương Rộng Lớn – Từ Vô Lượng Tâm ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng