497 Nhập Thất Công Phu NIKAYA - Siêu Việt Tình Thường ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM 05-01-2020  
498 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Năm Uẩn Để Làm Gì ? Phần 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 28-01-2020  
499 Tinh Hoa NIKAYA – Cảm Nhận Bằng Trái Tim ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 15-03-2020  
500 Tinh Hoa NIKAYA – Dịch Bệnh COVID 19 Là Đề Tài Quán Chiếu 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 16-03-2020  
501 Loài vật còn cảm nhận được tình thương và CHÁNH PHÁP nơi Thầy ! ĐĐ.Thích Minh Thành  
502 Tinh Hoa NIKAYA – Dịch Bệnh COVID 19 Là Đề Tài Quán Chiếu 3 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 21-4-2020  
503 Lễ Cúng Dường Trai trăng 100 Vị ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên - 30/05/2018  
504 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Thân Này Là Cát Bụi 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 02-06-2020