Đáp Từ Trai Tăng 5

Linh Quy Pháp Ấn ngày 24-11-2018

ĐẠI LỄ - Vu Lan Báo Hiếu

Giảng tại chùa Bửu Liên- Tp.HCM - 2018

Quy Y Tối Thượng

Linh Quy Pháp Ấn

Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Lời Cuối Của Đức Phật A

Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 1-5-2020