41 Tinh Hoa NIKAYA - Tương Ưng Thọ - Quán Chiếu Thâm Sâu Về Cảm Thọ 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Phật học TP.HCM ngày 07-12-2020  
42 Tinh Hoa NIKAYA - Quán Chiếu Thâm Sâu Về Cảm Thọ 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 30-11-2020  
43 Kinh NIKAYA Giảng Giải – 4 Sợ Hãi Của Người Xuất Gia – Kinh Catuma Bài Kinh 67 – Trung Bộ II ĐĐ.Thích Minh Thành Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 21-09-2020  
44 Kinh NIKAYA Giảng Giải – 4 Sự Tinh Tấn 2 – Kinh Chế Ngự - Tăng Chi Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 16-11-2020  
45 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tự Mình Tiến Lên 2 - Kinh Tăng Thượng - Tăng Chi Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 05-10-2020  
46 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Tinh Tấn Là Gì? - 4 Sự Tinh Tấn – Kinh Chế Ngự Tăng Chi Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 02-11-2020  
47 Khóa Tu NIKAYA Chùa Hoằng Pháp Lần 3 - Bậc Tôn Kính Nhất Đời ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn tp HCM ngày 22-11-2020  
48 Khóa Tu NIKAYA Hoằng Pháp Lần 3 - Khơi Dậy Tình Thương 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp huyện Hóc Môn tp HCM ngày 22-11-2020