41 Tứ Như Ý Túc 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học TP. HCM - ngày 15/12/2015  
42 SỐNG CHẬM - Chế Tác Thảnh Thơi ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 16-04-2017  
43 5 SỰ TRÓI BUỘC TÂM ( 5 TRIỀN CÁI ) ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn ngày 13-09-2017  
44 Tu Tập Ý Niệm ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại lớp Trung Cấp Phật Học- trường Phật Học- quận 9- TPHCM - 28/2/2009  
45 Duyên Khởi Vô Ngã 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Trường Trung Cấp Phật Học – Quận 9 – TPHCM - 2014  
46 TĐVN 05 – Quán Xét Về Thân ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Vạn Linh- Núi Cấm- Châu Đốc - 27/06/2006  
47 TĐVN 06 – Thiện Tri Thức ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại Chùa Vạn Linh- Núi Cấm- Châu Đốc - 27/06/2006  
48 Luân Hồi 1 – Nguyên Nhân Của Luân Hồi ĐĐ.Thích Minh Thành Giảng tại trường Trung Cấp Phật Học- quận 9- TPHCM - 2014