449 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp 3 - Nhân Quả Ác Nghiệp ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 25-03-2020  
450 Tinh Hoa NIKAYA - Tu Như Thế Nào 4 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 30-05-2020  
451 Sự Ra Đi An Lành Của Mẹ 4 - Đi Lên Cõi Lành ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng  
452 Tinh Hoa NIKAYA – Dịch Bệnh nCOV Là Đề Tài Quán Chiếu ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 16/3/2020  
453 Tinh Hoa NIKAYA - Tập Hạnh Hiền Nhân 1 ĐĐ.Thích Minh Thành  
454 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán - Triệt Hạ Vô Minh Tham Ái 1B ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 28/01/2020  
455 Kinh NIKAYA Giảng Giải - 8 Pháp Đưa Đến Chứng Đắc ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Phật Học TP.HCM ngày 27-07-2020  
456 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Tự Mình Tiến Lên – Kinh Tăng Thượng 1 – Tăng Chi Bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 28-09-2020