Quán Chiếu Sáu Pháp

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn Ngày 25/06/2018

ĐẠI LỄ - Vu Lan Báo Hiếu

Giảng tại chùa Bửu Liên- Tp.HCM - 2018

Làm Sao Trở Thành Người Xuất Gia Đúng Nghĩa ?

Giảng tại Việt Nam Quốc Tự - Tp.HCM

Nhân Quả

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

Hương Vị Bất Tử

Giảng tại Linh Quy Pháp Ấn

LỄ TỰ TỨ CHÙA BỬU LIÊN

Giảng tại chùa Bửu Liên 19/08/2018

Lễ Cúng Dường Trai Tăng 100 vị ( số 2 )

Giảng tại Chùa Bửu Liên Tp. HCM

Thế Nào Là Chân Tu ?

Giảng tại Thái Bình - ngày 22-07-2018