417 Tinh Hoa NIKAYA - Thiền Quán Thoát Ra Bẫy Sập Dục Tham 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 21-02-2020  
418 Tinh Hoa NIKAYA - Nhận Diện Năm Uẩn Để Làm Gì ? Phần 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 28-01-2020  
419 Tinh Hoa NIKAYA – Dịch Bệnh nCOV Là Đề Tài Quán Chiếu ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 16/3/2020  
420 Tinh Hoa NIKAYA – Cảm Nhận Bằng Trái Tim ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 15-03-2020  
421 Tinh Hoa NIKAYA – Dịch Bệnh COVID 19 Là Đề Tài Quán Chiếu 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 16-03-2020  
422 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp 11 - Bốn Loại Nghiệp Trắng Đen ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 08/05/2020  
423 Tinh Hoa NIKAYA - Tri Ân Và Báo Ân ĐĐ.Thích Minh Thành Châu Thành - Sa Đéc - Đồng Tháp ngày 16-05-2020  
424 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp 10 - Sáu Loại Nghiệp Đen Trắng - Phần 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 08/05/2020