409 Tinh Hoa NIKAYA - Tri Ân Và Báo Ân ĐĐ.Thích Minh Thành Châu Thành - Sa Đéc - Đồng Tháp ngày 16-05-2020  
410 Tinh Hoa NIKAYA - Công Năng Thực Hành 3 Pháp 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 02-07-2020  
411 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Tinh Tấn - Nhiệt Tâm - Sợ Hãi - Tác Ý ĐĐ.Thích Minh Thành ĐĐ.THÍCH MINH THÀNH giảng tại Linh Quy Pháp Ấn - 2020  
412 Tinh Hoa NIKAYA – Cùng Nhau Nhắc Nhở - Người Tu Là Chiến Sĩ ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Lộc Thành - Bảo Lâm - Lâm Đồng 08-06-2020  
413 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Cung Kính Đưa Đến Thành Tựu ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 13-07-2020  
414 Pháp Đàm NIKAYA - Tâm là gì ? Phần 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 07-03-2020  
415 Tinh Hoa NIKAYA - Chân Nhân ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Bửu Liên tp HCM ngày 17/12/2019  
416 Tinh Hoa NIKAYA - Giải Phá Chấp Ngã 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 23/02/2020