393 Tinh Hoa NIKAYA - Tri Ân Và Báo Ân ĐĐ.Thích Minh Thành Châu Thành - Sa Đéc - Đồng Tháp ngày 16-05-2020  
394 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Xấu Hổ Và Sợ Hãi - Hạnh Tàm Quý ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 18-03-2020  
395 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Thành Quả Của Người Xuất Gia 1 - Kinh Ratthapala Trung bộ ĐĐ.Thích Minh Thành Trường Trung Cấp Phật Học tp HCM ngày 13-07-2020  
396 Tinh Hoa NIKAYA - Công Năng Thực Hành 3 Pháp 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 02-07-2020  
397 Pháp Đàm NIKAYA - Tâm là gì ? Phần 2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 07-03-2020  
398 Nhập Thất Công Phu NIKAYA - Tác Ý Hỷ Lạc Tiến Tu ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 29-11-2019  
399 Tinh Hoa NIKAYA - Sơn Cư Thánh Lạc 1 A ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 11-12-2019  
400 Khóa Tu NIKAYA Lần 1 - Tinh Hoa NIKAYA – Ngồi Thiền Như Thế Nào Cho Đúng ? ĐĐ.Thích Minh Thành Chùa Hoằng Pháp - Hoc Môn - tp HCM 28-06-2020