393 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Nghiệp 3 - Nhân Quả Ác Nghiệp ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 25-03-2020  
394 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Năm Uẩn 14 - Gánh Nặng phần 1 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 31-03-2020  
395 Kinh NIKAYA Giảng Giải - Thánh Trí Năm Uẩn 12 - Sắc Là Than Đỏ ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 01/02/2020  
396 NIKAYA Soi Sáng – Nhận Diện Ngũ Uẩn Khi Ngồi Thiền ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 13/02/2020  
397 Tinh Hoa NIKAYA - Nghệ Thuật Quán Chiếu 2 - Tứ Thánh Đế P2 ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 05-02-2020  
398 Kinh NIKAYA Giảng Giải – Nghiệp 5 – Quả Báo Ác Nghiệp ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn ngày 14-04-2020  
399 Tinh Hoa NIKAYA – Cùng Nhau Nhắc Nhở - Tu Trong Công Việc ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn 10-3-2020  
400 Tinh Hoa NIKAYA Nhiếp Phục Tâm Chống Đối - Nổi Loạn - Thối Lui ĐĐ.Thích Minh Thành Linh Quy Pháp Ấn - Bảo Lâm - Lâm Đồng ngày 01-07-2020