VU LAN BÁO HIẾU Chùa Bửu Liên PL.2561 – DL.2017

Chùa Bửu Liên ngày rằm tháng 07 -2017

Những Nét Chính Của Phật Giáo

Giảng tại chùa Quang Lộc- Mê Linh- Hà Nội ngày 05/05/2009

Giỗ Tổ Hùng Vương - Nhớ Nguồn Nhớ Cội

Giảng tại Phấp Ấn Sơn ngày 06/04/2017

Thảo luận về kinh Lăng Nghiêm

Giảng tại trường Trung cấp Phật học Tp. HCM - ngày 13/10/2015

Pháp Đàm - Thế Giới Từ Tâm Biểu Hiện !

Giảng tại Am Pháp Ấn - ngày 10/12/2010

Nghệ Thuật Sống

Giảng tại Am Pháp Ấn ngày 14/12/2014